Ekopora na fb

  ·Vedenie jednoduchého účtovníctva
  ·Vedenie podvojného účtovníctva
  ·Vedenie evidencie DPH, vypracovanie priznania DPH a súhrnného výkazu
  ·Vedenie mzdovej evidencie a personalistiky
  ·Vypracovanie koncoročných uzávierok
  ·Vypracovanie daňových priznaní a všetkých hlásení a prehľadov pre DÚ vrátane doručovania na DÚ
  ·Vypracovanie výkazov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne vrátane doručovania
  ·Vypracovanie podkladov pre bankové inštitúcie v rámci žiadosti o úver
  ·Ekonomické a personálne poradenstvo
  ·Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
  ·Účtovný dozor
  ·Vypracovanie štatistických výkazov

© design by Ivica Čampová