Ekopora na fb

Cenovú kalkuláciu pre potenciálnych obchodných partnerov pripravujeme individuálne po zohľadnení rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb. Cena je vždy stanovená dohodou zmluvných strán s dôrazom na vzájomnú spokojnosť

    Cena môže byť stanovená ako:
    · Paušálna mesačná sadzba
    · Sadzba za každý účtovný záznam a ostatné poskytované služby

Pre názornosť uvádzame cenník, ktorý je orientačný.

 

 

© design by Ivica Čampová